Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Det ligger i Cleanosol AB ’s intresse att upprätthålla en god standard på arbetsmiljön.
En bra arbetsmiljö ger större engagemang och trivsel på vår arbetsplats.

Arbetsmiljö skall ingå som en integrerad och naturlig del i företagets totala verksamhet. Arbetet inom Cleanosol AB skall bedrivas på ett säkert sätt och i en god miljö och följa lagar och föreskrifter.

Vårt mål är att ingen skall behöva drabbas av ohälsa eller skador p.g.a. arbetet. Här har alla medarbetare ett ansvar. Alla medarbetare skall inte bara följa instruktioner och rutiner utan också att vara uppmärksamma på risker och genast rapportera eventuella hot mot en god arbetsmiljö.