Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

VI SKALL LEVERERA RÄTT KVALITET PÅ PRODUKTER OCH TJÄNSTER,
BÅDE TILL KUNDER, MEDARBETARE OCH ÖVRIGA INTRESSENTER.

Rätt kvalitet – Vad är det?

Kvalitet karakteriseras av ett kontinuerligt förbättringsarbete, styrt av väl definierade och mätbara aktiviteter.

Kunder och medarbetare har förväntningar och krav på oss. Rätt kvalitet ger vårt arbetsresultat när det motsvarar förväntningarna, kraven och levereras i rätt tid.

Rätt kvalitet – Hur uppnår vi det?

Rätt kvalitet uppnås genom lagarbete rakt igenom alla processer.
Rätt kvalitet uppnås genom att vi alla gör rätt från början i alla led. För att säkerställa kvaliteten redan vid källan måste det finnas bestämda krav på det arbete vi utför. För att följa upp våra arbetsprestationer och sätta mål måste vi ha mätbara kvalitetsmått.

Rätt kvalitet – Vem berör det?

Rätt kvalitet är en uppgift för alla. Se din medarbetare som Din kund! Vi skall leverera rätt kvalitet till våra medarbetare. För att göra detta måste vi helt förstå förväntningarna på vårt arbete.

Rätt kvalitet – Varför?
Rätt kvalitet ger oss nöjda kunder. Nöjda kunder ger framgång. Genom att göra rätt från början behöver vi inte rätta till efteråt, och då utnyttjar vi våra resurser bättre.
Kvalitet ger intäkter. Brist på kvalitet ger kostnader. Rätt kvalitet ger oss ökad lönsamhet – ökade intäkter och sänkta kostnader.